Inzercia časopis EUROSTAV

FORMÁTY

185x263new.gif (673  bytes)

185x129new.gif (605  bytes)

(2/1)
420 x 297 mm
(+ 5 mm spadavka)

(1/1)
210 x 297 mm
(+ 5 mm spadavka)
zrkadlo 168 x 242 mm
(1/2) š
168 x 119 mm

90x263new.gif (684 bytes)

(1/2) v
82 x 242 mm
(1/3) š
168 x 78 mm

(1/3) v
53 x 242 mm


MEDIAINFO 2017

MEDIAINFO 2017 ang.

KLASICKÁ KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

dvojstrana

2 790 €

2. a 3. strana obálky

2 265 €

4. strana obálky

2 450 €

1. vnútorná strana

2 100 €

bežná strana

1 670 €

1/2 strany

1 050 €

1/3 strany

625 €

logo (max. 1250 mm2, t.j. max. š.  55 mm)

250 €

text + logo ku konkrétnej stavbe

300 €

infočlánok v rubrike Aktuality zo stavebného trhu

390 €

Príplatok za špeciálne umiestnenie 10 % z ceny komerčnej prezentácie.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny sú uvedené pri kompletne dodaných podkladoch.

Za vyhotovenie grafického návrhu v grafickom štúdiu vydavateľstva účtujeme 59 €  (uvedená cena zahŕňa vyhotovenie max. 2 grafických návrhov a max. 2 grafické korektúry)

   
VKLADANÁ A ŠPECIÁLNA KOMERČNÁ PREZENTÁCIA
prospekt do 1 x A4 hmotnosť do 25 g

od 0,40 € / kus

prospekt do 1 x A4 hmotnosť nad 25 g

nacení sa podľa skutočnej váhy

vkladanie na obálku hmotnosť do 25 g

od 0,60 € / kus

umiestenie na konkrétnu stranu do 25 g

od 0,50 € / kus

klopa na titulku 2 100 €
opáskovanie časopisu 1 800 €
CD 0,35 € / kus
   
ZĽAVY (RABATY)
3 x (počet opakovaní za rok)

5 %

5 x (počet opakovaní za rok)

7 %

8 x (počet opakovaní za rok)

10 %

10 x (počet opakovaní za rok)

15 %

Agentúrne zľavy sa dohodnú pri uzatváraní zmluvy.  
   
STORNO POPLATKY

Stornovanie objednávky musí byť písomnou formou najmenej 30 dní pred uzávierkou časopisu. Pri stornovaní objednávky do 14 dní pred uzávierkou - storno poplatok 50 % z ceny objednávky. Po tomto termíne je storno poplatok 100 %.

   

Agentúrne zľavy sa dohodnú pri uzatváraní zmluvy. Cena za reklamné články sa stanovuje individuálne dohodou a postupuje sa podľa umiestnenia a záberu plochy na úrovni cenníkových cien. K cenám pripočítame DPH vo výške 20%.
Uvedené ceny sú stanovené pri kompletne dodaných podkladoch (lito) od objednávateľa. V prípade, že sa plošná inzercia alebo reklamné články pre klienta spracovávajú kompletne v našej redakcii (t.j. graficky, príp. aj obsahovo), ceny za spracovanie sa stanovujú individuálne dohodou (nie sú zahrnuté v cene inzercie).

   

Všeobecné obchodné podmienky

   

Bližšie informácie Vám radi poskytneme

tel.: 02/326 62 826, 814, 820
e-mail: eurostav@eurostav.sk, obchod@eurostav.sk

 

Vytlačiť