Autor je projektovým manažérom v SAPI (Slovenská acosiácia fotovoltaického priemyslu a OZE). SAPI je nevládne profesionálne záujmové združenie založené v roku 2010. Jeho hlavným poslaním je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku.