STAVEBNÁ A PRIESTOROVÁ AKUSTIKA

Nové materiály a konštrukčné systémy

Online vysielanie

00:00

Organizátor:

Konferenciu podporujú:

Generálny partner:

Reklamný partner:

Program konferencie

9.00 – 9.05
Otvorenie konferencie
9.00 – 9.05
MONIKA RYCHTÁRIKOVÁ Odborný úvod do témy konferencie

Blok 1: Vplyv súčasných energetických požiadaviek na akustický komfort

9.15 – 9.35
VOJTECH CHMELÍK Akustický komfort v priestoroch zastrešených ETFE vankúšmi
9.35 – 9.55
DANIEL URBÁN Zatepľovacie systémy ETICS a ich zvukovoizolačné vlastnosti
9.55 – 10.15
MIROSLAV ZLIECHOVEC Akustická pohoda budov a jej vplyv na vnútorné prostredie
10.15 – 10.30
Prestávka

Blok 2: Materiály so špeciálnymi akustickými vlastnosťami

10.30 – 10.50
ANDREA BISKUPIČOVÁ Akustické vlastnosti recyklovaných materiálov na báze polymérov
10.50 – 11.30
MARTIN ČULÍK Akustika drevených stavieb: Zvuková pohltivosť dreva a materiálov na báze dreva
11.30 - 12:10
Prestávka

Blok 3: Problémy z praxe a panelová diskusia

12.10 – 12.30
LUKÁŠ ZELEM Najčastejšie akustické chyby v novostavbách a pri rekonštrukciách
12.30 – 12.50
TOMÁŠ GUNIŠ Akustika škôl pohľadom architekta a projektanta
12.50 – 13.40
Riešenie problémov z praxe v kontexte predchádzajúcich prednášok
13.45 – 14.00
Záver a ukončenie konferencie