Špeciálna literatúra
strana 1/1

Poruchy strešných pláštov a ich optimálne opravy


prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. a kol


19,90 €
15,92 €

Bytové domy na Slovensku


Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a kol.


22,90 €
18,32 €

Efektívne bývanie


Ing.arch. H.Pifko,PhD., prof.Ing.arch. R.Špaček,CSc. a kol.


17,00 €
13,60 €

Konštrukcie budov z monolitického betónu


doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. a kol.


 
13,20 €  

Konštrukcie šikmých striech


Doc. Ing. Ján Hirčko, CSc. a kol.


 
13,20 €  

Podhľadové konštrukcie


prof. Ing. Peter Tomašovič, CSc. a kol.


 
6,60 €  

Schody - rampy - rebríky


prof. Ing. Pavel Hykš, PhD., Ing. Mária Gieciová, PhD.


 
11,90 €  

Hydroizolácie spodných stavieb


doc. Ing. Gabriela Adamská a kol.


 
13,20 €  

Tvorba bezbariérového prostredia


Doc.Ing.arch. Mária Samová a kol.


 
16,40 €  

Transportbetón


Doc.Ing. Stanislav Unčík, PhD. a kol.


 
20,00 €  
strana 1/1

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Tel.: 00421-2-32662 812

eurostav@eurostav.sk
inzercia@eurostav.sk